2114181777 | 6932103273

ΑρχικήΣυχνές Ερωτήσεις- FAQ

Συχνές Ερωτήσεις- FAQ

 

 1Γιατί πρέπει να αγοράσω φίλτρο νερού. Είναι καθαρό το νερό που πίνω.

   Το νερό είναι άγευστο και άοσμο, σχεδόν άχρωμο και διαυγές. Ωστόσο, εξαιρετικά σπάνια βρίσκεται στη φύση σε σχετικά καθαρή μορφή. Ο λόγος είναι ότι διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ικανότητα διάλυσης, με αποτέλεσμα, καθώς περνάει από τις διάφορες φάσεις του κύκλου του (από την υγρή μορφή στην αέρια ή σε πάγο ξανά και αντίστροφα) να διαλύει τις διάφορες ουσίες και στοιχεία, τα οποία προστίθενται στη σύστασή του. Μάλιστα εξαιτίας αυτής του της ικανότητας επονομάστηκε «παγκόσμιος διαλύτης» (universal solvent).  
 
    Πολλές από τις ουσίες αυτές είναι επιβαρυντικές για τον άνθρωπο, όπως το χλώριο που χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού του δικτύου, τα νιτρικά άλατα από τα λιπάσματα, οργανικές ουσίες από τα φυτοφάρμακα, τα βαρέα μέταλλα από τα απόβλητα βιομηχανιών κ.α. Ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας για την ασφάλεια του νερού είναι συχνά η παλαιότητα των σωληνώσεων τόσο του δημοσίου δικτύου διανομής ύδατος όσο και του ίδιου του σπιτιού μας.  Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις το νερό που πίνουμε δεν είναι, όπως  συχνά νομίζουμε, καθαρό, υγιεινό και ασφαλές για την υγεία μας.  
 
2. Αν με την χλωρίωση το νερό καθίσταται πόσιμο, τότε γιατί να εγκαταστήσω κάποιο φίλτρο. 
 
   Η  χλωρίωση  συνιστά μια επαρκώς αποτελεσματική μέθοδο απολύμανσης του πόσιμου νερού. Με τον όρο απολύμανση εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό.  Ωστόσο, όταν προσθέτουµε χλώριο σε ένα µολυσµένο µε  μικρόβια νερό, ένα  μέρος μόνο της προστιθέμενης ποσότητας χλωρίου αντιδρά µε διάφορα συστατικά του νερού και τους μικροοργανισμούς που καταστρέφει και δεσμεύεται, ενώ το υπόλοιπο παραµένει στο νερό ως υπολειμματική ποσότητα.  
 
    Όμως σοβαρό πρόβλημα για την υγεία μας δεν είναι μόνο το υπολειπόμενο χλώριο αλλά και τα χλωροπαράγωγα (επίσης γνωστά ως υποπροϊόντα απολύμανσης), όπως τα τριαλογονομεθάνια (THM's), τα αλογονοοξικά οξέα (HAAs), τα αλογονομένα ακετονιτρίλια (HANs) και οι αλογονοακετόνες (HKs), που δημιουργούνται κατά τις αντιδράσεις του χλωρίου με οργανικές ενώσεις (πχ με τους υδρογονάνθρακες) που υπάρχουν μέσα στο νερό. Τα χλωροπαράγωγα αυτά έχουν επισημανθεί ως τοξικότατες και καρκινογόνες ουσίες.  
 
    Εν κατακλείδι, η χλωρίωση είναι μεν απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας, εν τούτοις, όμως, δεν είμαστε πια αναγκασμένοι να πίνουμε το νερό όπως μας διανέμεται, αφού υπάρχουν αξιόπιστες και πολύ προσιτές λύσεις για να το επεξεργαζόμαστε στη βρύση μας, όπως τα φίλτρα νερού. 
 
 
3. Ποιες πληθυσμιακές ομάδες  χρήζουν  μεγαλύτερης προσοχής και καθιστούν αναγκαία την αγορά φίλτρων νερού;
 
Mεγαλύτερη ανάγκη από την προστασία που παρέχουν τα φίλτρα καθαρισμού του νερού έχουν:
 
1.      Τα βρέφη και τα νήπια
2.      Οι έγκυοι
3.      Οι ηλικιωμένοι
4.       ?τομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα νεφρά τους και
5.      Οι διαβητικοί
 
Αφαιρούν και τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει το νερό;
 
   Σκοπός των φίλτρων είναι να κατακρατούν τους ρύπους που υπάρχουν στο νερό, επιτρέποντας όμως τη διέλευση των θρεπτικών στοιχείων, όπως είναι το ασβέστιο.