2114181777 | 6932103273

ΑρχικήΠολιτική Επιστροφών - Εγγυήσεις

Πολιτική Επιστροφών - Εγγυήσεις

 
    Επιστροφή προïόντος λόγω πραγματικού ελαττώματος ή ελλειψη συνομολογημένης ιδιότητας: 
 • Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, η οποία αναφέρεται ρητώς στην περιγραφή ή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, και το οποίο διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, αναλαμβάνουμε, κατόπιν αιτήματος μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς και με την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί μετά από τον τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή διαπιστωθεί η έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση την διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, απαλλαγμένο από ελαττώματα ή εφοδιασμένο με τη συνομολογηθείσα ιδιότητα, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη λόγω διαθεσιμότητας ή απαιτεί δυσανάνάλογες δαπάνες, οπότε επιστρέφεται το τίμημα, ή συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη η αντικατάταση του με άλλο προïόν. Για την επιστροφή του προιόντος μπορείτε να μας καλείτε στα τηλ. 211-4181777 ή 6932103273, ή αλλιώς να μας ενημερώσετε ηλεκτρονικά στο returns@neron.gr.
 • Παραλαμβάνουμε τα προϊόντα προς επιστροφή από το χώρο σας κατόπιν συνεννόησης με την μεταφορική εταιρία courier που εξυπηρετεί την περιοχή σας. Το προïόν θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο). Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.
 • Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον καταναλωτή και τα πληρώνει στην courier τη στιγμή της παράδοσης – παραλαβής. Στην περίπτωση ελαττωματικών προιόντων ή λάθος παράδοσης, και μετά από τεχνικό έλεγχο στην έδρα της εταιρείας, επιστρέφονται μαζί με το τίμημα. 
 • Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων στον πελάτη αυτή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μόλις παραλάβουμε το προïόν συνοδευόμενο από τη σχετική απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο πώλησης αγαθών, και σχετικό αποδεικτικό πληρωμής στον courrier, και μετά από τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου για την διαπίστωση του πραγματικού ελαττώματος ή την ελλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.  
   
   Δικαίωμα Υπαναχώρησης :  (Δείτε το Έντυπο - Υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης)
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά (στο email returns@neron.gr), είναι αναιτιολόγητη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. 
 • Για τον έλεγχο του εμπροθέσμου  ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται από τον courier στην απόδειξη παραλαβής. 
 • Εφόσον ελεγχθεί το προϊόν, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Εναπόκειται πάντα στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.  
 • Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
 • Συγκεκριμένα, έχετε την δυνατότητα, να το επιστρέψετε αποστέλλοντας το/τα με δικά σας έξοδα,το/τα στην άριστη αρχική του κατάσταση μαζί με την συσκευασία του και τα τυχόν έντυπα που το συνόδευαν (να μην έχει φθορές και να μην έχει αποσφραγισθεί ή παραβιασθεί η συσκευασία ή η ζελατίνη) στο κατάστημα μας, οδός  Πεντέλης αρ. 27, Μαρούσι.
 • Το προïόν θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο). Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.
 • Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. βρυσάκι κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η εταιρία, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις

   

 • Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον πελάτη,  ο οποίος τα καταβάλλει κατά την παράδοση του προιόντος προς επιστροφή στον courrier . 

 • Συγκεκριμένα, για να γίνει έγκυρα η παραλαβή από την εταιρία μας, τα στοιχεία αποστολής έχουν ως εξής:
 

Όνομα Παραλήπτη: "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΜΜΟΣ  ΥΔΩΡΤΕΧΝΙΚΗ'' - neron.gr    

Διεύθυνση: Μαρούσι, οδός  Πεντέλης αρ. 27 

Τ.Κ. 15126
τηλ. 211-4181777 και 6932103273.
 
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η εταιρία, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις. 

  Εγγύησεις Προïόντων: 
 •  Για όλα τα προϊόντα ισχύει η εγγύηση προϊόντος που δίνει ο κατασκευαστής. η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς ή αν πληρώσατε για το προϊόν αλλά σας παραδόθηκε αργότερα από την ημερομηνία παράδοσης του. Το neron.gr εγγυάται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση ή επισκευή προïόντων  εντός εγγύησης. Τα μεταφορικά έξοδα για προϊόντα εντός εγγύησης επιβαρύνουν τον παραλήπτη. 

 

Προυποθέσεις και Όροι : 

 • Το προϊόν να είναι εντός εγγύησης.
 • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο, ή για άλλο σκοπό που παραβιάζει τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.
 • Το προϊόν θα πρέπει να είναι απολύτως καθαρό από κάθε προηγούμενη χρήση, διαφορετικά η Εταιρία δεν θα το παραλάβει για έλεγχο.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Απόδειξη Λιανιακής, Τιμολόγιο).
 • Το προϊόν δεν πρέπει να  έχει υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. 
 • Η βλάβη δεν πρέπει να προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών. Επίσης δεν καλύπτεται από εγγύηση κανένα είδος σπασίματος της συσκευής από την στιγμή που έχει χρησιμοποιηθεί.
 • Οι επισκευές πραγματοποιούνται από πό εξουσιοδοτημένους τεχνικούς του neron,gr. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση επισκευών σε τρίτους. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν δικαιούται να αξιώνει αποζημίωση για το κόστος επισκευής.
 • Ο χρόνος ελέγχου και επισκευής των προϊόντων ορίζεται σε 10-15 εργάσιμες ημέρες. Εάν χρειαστεί η μεταφορά του προϊόντος στον κατασκευαστή, ή χρειαστούν ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, ο χρόνος μπορεί να διαμορφωθεί σε έως και 40 εργάσιμες ημέρες. Οι χρόνοι ποικίλουν ανάλογα με την χρονική περίοδο και το φόρτο εργασίας.
 • Στην περίπτωση, που διαγνωσθεί, ότι το ελάττωμα δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση και ο πελάτης μπορούσε να το γνωρίζει, τότε επιβαρύνεται με όλο το κόστος ελέγχου, συγκεκριμένα τα μεταφορικά έξοδα.
 • Προστασία δεδομένων Το neron.gr ενημερώνει τον πελάτη, ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν συλλογής, επεξεργασίας ή χρήσης μέσα στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και κατά την εξέλιξη μιας περίπτωσης εκ της παρούσας εγγύησης, θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, που πηγάζουν από αυτήν και θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον εκλείψει ο λόγος τήρησης των δεδομένων αυτών, θα καταστρέφονται και δεν θα τηρούνται σε καμία περίπτωση.

   

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα.                                                                                      
 •   Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσής μας, διέπονται από το Ελληνικό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. 
 •   Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθήνας. 
 •   Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 •   Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας στο τηλ.: 211- 4181777 και 6932103273.